T: + 31 (0)70-887 50 20

senioren visum access indonesia

Benodigde documenten

De volgende documenten zijn nodig om de aanvraagprocedure in gang te zetten (zoveel mogelijk kopieen in kleur):


•    kopie van uw paspoort dat tenminste nog 18 maanden geldig is
•    bewijs van inkomsten  (uw pensioen en/of uw aow) in het Engels of officieel vertaald in het Indonesisch

•    bankafschrift van de laatste maand
•    polis ziektekostenverzekering in het Engels of officieel vertaald in het Indonesisch
•    polis uitvaartverzekering in het Engels of officieel vertaald in het Indonesisch
•    levensloop (CV) in het Engels of in het Indonesisch
•    kopie huwelijksakte  in het Engels of vertaald naar het Indonesisch (indien echtgenote/echtgenoot ook 

      een aanvraag wil indienen) 

•    een kopie van een huurcontract of koopovereenkomst van uw woning in Indonesië
•    een kopie van een identiteitsbewijs van de eigenaar van de woning (KTP)
•    een verklaring van een huishoudelijke hulp dat hij/zij in dienst is bij u 

•    een kopie van een identiteitsbewijs van een huishoudelijke hulp 

•    een verklaring dat u geen dienstverband zult aangaan of zakelijke activiteiten zult ondernemen tijdens 

      uw verblijf in Indonesie.  

•    een polis van een WA (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) voor Indonesie. Dit is inbegrepen in 

 

     het pakket die wij aanbieden en wordt door ons geregeld.
•    1 pasfoto
•    een boekingsbewijs (enkele reis voldoende)


Klik hier voor de kosten van deze verblijfsvergunning.
Klik hier om de verblijfsvergunning voor senioren aan te vragen.