T: + 31 (0)70-887 50 20

access indonesia visum verblijf vanaf 60 dagen

Verblijf langer dan 60 dagen

MEDEDELING: PER 1 OKTOBER 2019 ZAL ACCESS INDONESIA ALLEEN NOG MAAR VERBLIJFSVERGUNNINGEN REGELEN VOOR SENIOREN, RETIREMENT VISA. ALLE ANDERE DIENSTEN KOMEN TE VERVALLEN. 

Het soort visum om langer dan 60 dagen te kunnen verblijven in Indonesië heet een sociaal cultureel visum. Sinds 2018 heeft de Indonesische Ambassade te Den Haag nieuwe regels ingesteld om dit visum te kunnen aanvragen.

1) Voor personen onder de 60 jaar
Om een sociaal cultureel visum aan te kunnen vragen mag het doel van het bezoek voor personen onder de 60 jaar niets anders zijn dan familiebezoek. De sponsor moet daadwerkelijk familie zijn van de aanvrager, wat ook door de ambassade geverifieerd wordt. Tevens moet de relatie tussen u en de sponsor duidelijk in de sponsorbrief vermeld worden. Andere doeleinden van bezoek aan Indonesië zal waarschijnlijk niet gehonoreerd worden door de ambassade. 

2) Voor personen ouder dan 60 jaar
Voor personen ouder dan 60 jaar mag het doel van het bezoek varieren van een lange (rondreis) vakantie, familiebezoek of een overwinteringsperiode. Wel moet nog steeds een sponsorbrief overlegd worden.

De maximale verblijfsduur van dit soort visum is 6 maanden (maximaal 180 dagen). In uw paspoort (voor vertrek) krijgt u een visum voor 60 dagen. Daarna kunt u het visum zelf elke 30 dagen in Indonesië verlengen tot maximaal 6 maanden. Om dit type visum aan te kunnen vragen, heeft u een sponsor nodig die in Indonesië woont. De visumverlengingen kunt u regelen bij het immigratiekantoor waar uw sponsor woont.
Het visum is voor eenmalig toegang tot het land. Indien u Indonesië verlaat is uw visum niet meer actief.

Indien u langer verblijft dan de geldigheid van uw visum, wordt u een boete opgelegd van 1 Miljoen Rupiah (IDR 1,000,000 = ca. € 75) per dag per persoon bij vertrek uit Indonesië. Dit is ook wel bekend als 'overstay'. Houdt hier met name rekening mee als u uw ticket boekt.
Zie hieronder een voorbeeld van een veel gemaakte fout:
Vertrek datum ticket 12 Mei 2019 van NL -> Indonesië. Uitreis datum ticket Indonesië -> NL + 6 maanden is NIET 12 November 2019 want dit is meer dan 180 dagen van verblijf in Indonesië. De juiste (en maximale) uitreisdatum vanuit Indonesië is 8 November 2019 bij een verblijf van 180 dagen. Als u 12 november zou vertrekken uit Indonesie in dit geval, dan moet u dus een boete betalen van 4 dagen overstay x € 75 = € 300 per persoon. 

Access Indonesia als uw betrouwbare sponsor (alleen voor toeristische doeleinden)
Een betrouwbare sponsor zoeken is soms moeilijk, zeker als u geen familie of vrienden heeft in Indonesië. Access Indonesia kan u sponsorschap bieden, uw visum regelen vóór vertrek (in Nederland) en ook voor elke visumverlenging in Indonesië zorgen als u op Bali verblijft (zie ook informatie over: visumpakket voor 3, 4, 5 of 6 maanden).

Klik hier voor de procedure.
Klik hier voor de kosten van dit visum.