T: + 31 (0)70-887 50 20

access indonesia Disclaimer

Disclaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op www.accessindonesia.nl staat onvolledig of onjuist is. Access Indonesia wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen dus geen rechten worden ontleend.

De informatie op  www.accessindonesia.nl wordt steeds geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van www.accessindonesia.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.accessindonesia.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van www.accessindonesia.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Access Indonesia zal geen gegevens die haar via deze site ter kennis zijn gekomen adres, doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Access Indonesia respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site.

Algemene Voorwaarden 2018

Privacy Verklaring 2018