T: + 31 (0)70-887 50 20

access indonesia retirement-visum

Voorlichtingsbijeenkomst (R)emigreren naar Indonesië

In samenwerking met Stichting Pelita (Pelita Visum Service) organiseren wij regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over emigreren/remigreren naar Indonesië voor ouderen boven de 55 jaar (retirement-visum).

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om u inzicht te geven in de verschillende procedures. Dan kunt u ook kennismaken met ons bedrijf, de werkwijze en onze medewerkers.

Hoe beter u bent voorbereid, hoe makkelijker het zal gaan. Heeft u plannen om in Indonesië te gaan wonen, mis de voorlichtingsbijeenkomst dan niet!
Meld u nu aan want het aantal plaatsen is beperkt.

De eerstvolgende voorlichting is gepland op 4 maart a.s.
Locatie : Stichting Pelita, Javastraat 52, Den Haag
De bijeenkomst begint om 11.00 uur

Aanmelden via post of e-mail, onder vermelding van:
Naam, adres, postcode, plaats, telefoon en met hoeveel personen (inclusief uzelf) u naar de voorlichtingbijeenkomst op 4 maart 2009 komt.

De kosten van deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst bedragen 35 euro per persoon, vooraf over te maken op gironummer: 515000 of bankrekeningnummer 25.74.49.450 ten namen van Stichting Pelita o.v.v. Emigratie.

Nadere informatie via telefoonnummers: 070-3305111 (Stichting Pelita) of 070-8875020 / 0651152727  (Access Indonesia).