T: + 31 (0)70-887 50 20

access indonesia procedure

Procedure

Om een toeristenvisum 60 dagen aan te kunnen vragen zijn de volgende bescheiden noodzakelijk:
o    Een origineel paspoort dat minimaal 7 (zeven) maanden geldig is vanaf vertrekdatum uit Indonesië
o    Kopie boekingsbewijs of kopie retourticket (reisschema van in en uit Indonesië)   
o    1 (één) officiële pasfoto in kleur
o    Een visum-aanvraagformulier per persoon invullen. Twee opties zijn mogelijk:

      1)  Uitprinten en formulier handmatig invullen > hier downloaden 

      2) Online invullen bij de site van de Indonesische Ambassade en uitprinten > hier invullen

o    Een opdrachtformulier per persoon invullen (hier downloaden)

Hoe aan te vragen?

Een visum aanvraag via Access Indonesia is heel gemakkelijk. Stuur alle benodigde documenten (inclusief uw originele paspoort) per aangetekend post naar:

Access Indonesia
Postbus 95401
2509  CK  Den Haag


Wanneer uw visum klaar is, wordt uw paspoort inclusief het visum aangetekend naar u terug verzonden.

Wanneer aan te vragen?
U kunt 2,5 maand voor vertrek uw visum indienen.

Houd rekening met een verwerkingstijd van 3-4 weken voor het visum. Indien uw vertrekdatum vanaf dit moment korter dan 3 weken is, dan dient u een SPOED aanvraag in te dienen. De (extra) kosten voor een spoed aanvraag zijn 35 euro (ex BTW). Gaarne ons bellen voor informatie omtrent de spoed aanvraag.

Klik hier voor de kosten van dit visum.